BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Kak Sayang Abah

Lilypie Angel and Memorial tickers

Wednesday, October 14, 2009

Mengapa Guru Perlu Menggunakan ICT dalam pengajaran

Kebangkitan era perkembangan teknologimasa kini mempengaruhi setiap bidang kehidupan. Teknologi memainkan peranan yang sangat penting dan menyedari kepentingan itulah maka uasaha menggabungkan aspek-aspek teknologi di dalamkurikulum sekolah dianggap sebagai satu usaha yang komited ke arah menyemai dan memupuk minat serta sikap yang positif terhadap perkembangan teknologi. Penggunaan ICT di sekolah bermaksud guru menggunakan alat bantu mengajar semasa proses pengajaran seperti komputer dan sebagainya

Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer ialah aturcara komputer yang menggunakan teknik-teknik kepintaran buatan untuk membantu seseorang belajar. Mikrokomputer digunakan untuk menyelengara aktiviti pengajaran dengan berpandukan kepada program yang dibentuk oleh penulis atau pereka perisian. Pelajar akan berinteraksi dengan program komputer melalui terminal.Dalam pengajaran berbantukan komputer, komputer boleh dianggap sebagai tutor atau guru. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran sebenar dalam bilik darjah, tradisi guru adalah sebagai pengajar, penerang, pemudahcara dan penyampai maklumat.Semua peranan ini dijangka akan diambil alih oleh komputer dalam pengajaran berbantukan komputer. Inil bukanlah petanda bahawa teknologi akan mengambil alih tugas guru dan menjadikan profesion perguruan sudah tidak relevan lagi. Ia hanya sekadar sebagai alat untuk membantu guru. Hal ini bukan sahaja dapat memberi peluang kepada para pelajar untuk mahir dalam ICT, malah memudahkan pelajar memahami tentant pelajaran yang disampaikan contohnya apabila guru menggunakan presentation powerpoint semasa mengajar akan menyebabkan pelajar lebih tertarik untuk memahami apa yang disampaikan kerana pengajaran disampaikan dalam bentuk yang menarik dan berwarna warni. Selain itu juga, guru dapat menunjukkan simulation kepada pelajar dengan mudah, dan pelajar dapat memahaminya dengan jelas s

Penggunaan komputer dalam pendidikan adalah merupakan langkah awal ke arah mewujudkan masyarakat berteknologi selaras dengan hasrat Wawasan 2020. Institusi pendidikan sebagai wadah terpenting perlu mengalami perubahan terlebih awal berbanding dengan institusi-institusi lain ke arah mencapai matlamat tersebut. Potensi dan kecanggihan teknologi komputer perlu dimanfaatkan sepenuhnya.

Untuk mencapai matlamat pendidikan di Malaysia, satu anjakan paradigma diperlukan dalam cara pemikiran dan penggunaan teknologi. Usaha perlu dibuat dan penglibatan menyeluruh perlu dilakukan sehingga kita mampu mereka dan menghasilkan sesuatu mengikut acuan pemikiran kita sendiri, tanpa bersandar bergantung harap kepada orang lain. Selagi kita bertaraf “pengguna”, selagi itulah kita tidak mampu merubah apa-apa.0 comments: